festligare 2

ANVÄNDARVILLKOR

Vid användande av nigab.se godkänner du nedan angivna villkor som en förutsättning för att använda vår tjänst.

VÅR TJÄNST
Nigab är en importör och inte en del av Systembolaget. Betalar och hämtar ut gör du på ditt lokala Systembolag. Din order avslutas alltid på Systembolagets hemsida.

GODKÄNNANDE
Den mejladress du lämnar vid beställning kommer att användas av Systembolaget för att kontakta dig när varorna kommer till butiken.

Du har också godkänt att få tips, information och annonser via mejl från Nigab. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på dessa utskick.

BESTÄLLNING
Observera att nigab.se inte är samarbetspartner med Systembolaget. Webbplatsen nyttjar och presenterar endast produkter från det öppna API som Systembolaget tillhandahåller. Helt enligt de riktlinjer som finns. Alla ordrar måste avslutas på systembolagets hemsida.

INTEGRITETSPOLICY
Nigab värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Nigab samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar in information som du uppger när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Vi samlar även in information som vi får när du använder vår hemsida genom cookies.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Nigab samlar in de personuppgifter som behövs för att förmedla de tjänster som du anmält intresse för. De uppgifter som insamlas kan vara namn, adress, telefonnummer, mejladress och betalkortsnummer. Vi kan även samla information kring varor och tjänster som du har köpt via oss. Vidare kan vi samla in information om din IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform.

VAD ÄR ÄNDAMÅLET MED BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter kan användas för att skicka e-post med relevant information. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

SYFTER & TYP AV UPPGIFTER
Utskick av nyhetsbrev/marknadsinformation till registrerade användare. Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om köpta objekt.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ert intresse av att erhålla marknadsföring från oss.

Dina personuppgifter kan användas för att skicka e-post med relevant information. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänk dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

COOKIES
En cookie är en liten informationsfil som sparas i besökarens browser. Cookie-filen innehåller endast anonym information, vare sig namn, e-postadress eller några andra personliga uppgifter sparas i den. Nigabs webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster efter besökarens förfrågningar till våra servrar. Informationen som sparas i relation till cookie-filen används för att mäta antalet sidvisningar och besökare samt underlätta användningen av vissa formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies på denna webbplats kan du fritt välja att stänga av dessa via din webbläsares (Internet Explorer, Firefox, Chrome m.fl.) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att en del funktionalitet på webbplatsen begränsas.