Vingård i Chile

Chile

Pisco är en destillerad spritdryck med ursprung i Chile och Peru, och dess historia är laddad med kulturell och regional betydelse. Nedan är en sammanfattning av historien om den chilenska spriten pisco:

Ursprung

Pisco är en spritdryck som kan spåras tillbaka till den spanska kolonialtiden i Sydamerika på 1500-talet. Namnet "pisco" härstammar troligtvis från en ursprunglig inka-ord som betyder "fågel." Det är omtvistat om pisco först producerades i Peru eller Chile, och båda länderna hävdar att ha sina egna traditioner och recept för drycken.

Historiska rötter i Peru

De tidigaste dokumenterade inspelningarna av pisco kommer från Peru, där det anses ha tillverkats av spanska kolonisatörer som använde lokalt odlade druvor för att göra spriten. Pisco fick sitt namn från hamnstaden Pisco i södra Peru, som också är en viktig historisk plats för piscoindustrin. Peru har haft en lång historia av att tillverka pisco och ser det som en symbol för sin nationella identitet.

Utvecklingen i Chile

Pisco började även tillverkas i Chile under kolonialtiden, och det finns dokumenterade bevis för att piscoproduktionen i Chile går tillbaka till tidigt 1700-tal. Det finns några skillnader i tillverkningsmetoderna mellan den chilenska och peruanska pisco, inklusive druvsorter och destillationstekniker. Den chilenska staden Pisco Elqui är särskilt känd för sin piscoindustri.

Pisco-kriget

Under 1800-talet uppstod tvister mellan Peru och Chile om rätten till att använda namnet "pisco" för sin sprit. Detta ledde till det så kallade Pisco-kriget, som var en diplomatisk konflikt. Till slut nåddes ingen överenskommelse, och både Peru och Chile fortsätter att producera och marknadsföra sin egen pisco som en del av sin nationella kulturarv.

Dagens pisco

Både peruansk och chilensk pisco är unika spritsorter med sina egna smakprofiler och traditioner. De används i en mängd olika cocktails och är populära drycker i sina respektive länder. Pisco har också blivit allt mer populärt internationellt och används ofta i cocktailer som Pisco Sour.

Sprit från Chile