Sprit från Speyside

ett landskap föreställande Speyside

Speyside

Speyside sträcker sig 13 mil från Loch Ness i väster till Nordsjön i öster, eller om man vill vara mer exakt: mellan floderna Nairn i väst och Deveron i öst. Från källorna i Grampianbergen på över tusen meters höjd i söder och sydost rinner floder, som Spey, Lossie och Livet, med sina många biflöden, ner mot Nordsjökusten. De fårar sin väg genom torvhedarna, skär genom byar där kvarnar en gång malde korn till mjöl. I floddalarna, eller ”glen” och ”strath” som dal heter på högskotska, har destillerier vuxit upp. Speysides basnäring är whiskytillverkning och whiskyturism, men också olje- och gasindustrin, Nordsjöfisket och jordbruket är betydelsefulla.

Sprit från Speyside