Om vinlandet Argentina

Argentina

Den Argentinska vinproduktionen har haft en remarkabel utveckling. Landet är världens femte största vinproducent. Inget annat land har lika skiftande förutsättningar. Planteringarna sträcker sig från extrema höjder långt upp i Anderna i norr till några av världens sydligaste odlingslägen i Patagonien i söder. Det stora landet är mest känt för högklassiga malbec-viner, men också för många andra druvsorter. Argentina har de senaste decennierna utvecklats från en tämligen eftersatt vinnation till en producent i världsklass.

Argentina – stort land, skiftande klimat

Argentina är ett kolossalt land, mer än sex gånger större än Sverige. I norr är landet närmast tropiskt och i söder näst intill antarktiskt. Anderna i väster lägger sin regnskugga över öknar och stäppland. Vissa regioner är heta och torra, andra frodiga och fuktiga, och uppe i de snöklädda bergen är det isande kallt. Argentina är regnfattigt, men urgamla bevattningskanaler leder smältvatten från bergen och skapar bördiga fält och odlingar. Hagelsormar hotar ofta bergsodlingarna som skyddas med nät, men i den torra luften trivs inte skadeinsekter. Inget land har ett så varierat klimat och så skiftande odlingsförutsättningar.

Vin från Argentina