Vingård i Chile

Chile

Trots att vinregionerna sträcker sig cirka 130 mil från norr till söder så är det i första hand inte latituden som påverkar klimatet och odlingsförhållandena mest. Det är istället odlingarnas läge i öst-västlig riktning som är mest betydelsefull. Man har efter dessa förutsättningar delat upp vinregionerna i tre olika zoner. I öster vid foten av de mäktiga Anderna som fungerar som en solvägg hittar vi zonen ”Andes”. Den ständigt snötäckta bergskedjan kyler ner vingårdarna under kvällar och nätter vilket bevarar syran, förlänger mognaden och förstärker fruktigheten. Under den torra sommaren förser dessutom Anderna vinodlingarna med smältvatten som sprids via kanalsystem.

Vin från Chile