vinskola om vinlandet frankrike

Frankrike

Att Frankrike är världens främsta vinland är det svårt att säga emot. Vin är en del av den franska folksjälen, en del av landets historia, kultur och traditioner. I stort sett samtliga berömda vintyper har sitt ursprung i landet. Det går helt enkelt inte att tänka sig Frankrike utan vin. Inget annat land har en sådan mångfald av prestigefulla viner. Inte heller en liknande variationsrikedom eller motsvarande utbud av storslagna lagringsbara viner med gastronomisk klang. Buret av matkulturen, varierande och optimala odlingsförutsättningar och tusenåriga hantverkstraditioner är detta den främsta representanten för den klassiska vinvärlden och en förebild för vinproducenter över hela världen.

Frankrikes vinlagar är föregångaren till många länders lagstiftning. Syftet är att lagligen skydda regionala vintyper, säkerställa viners unicitet och utveckla kvaliteten. Genom att tidigt (delvis 1855, men mer genomarbetat 1936) ursprungs- och kvalitetsklassificera viner lades grunden för Frankrike som vinimperium. Vinlagarna är indelade i fyra klasser. De reglerar ursprung, tillåtna druvor, odlingsmetoder, skördeuttag, märkning, dokumentation med mera. Att vinlagarna efterlevs övervakas av det statliga organet INAO – Institut National des Appellations d’Origine.

Vin från Frankrike