Abruzzo – landet bortom bergen

bergen i abruzzo

Abruzzo – landet bortom bergen

Abruzzo, eller Abruzzerna, brukar kallas en annan sida av Italien, eller ”landet bortom bergen”. Det syftar på att Abruzzo ligger svårtillgängligt på östra sidan om Apenninerna, den ryggrad som sträcker sig hundra mil genom det italienska stövelskaftet. Abruzzo är en lantlig del av Italien som inte exploaterats av turistindustrin på samma sätt som andra delar landet. Abruzzo brukar kallas porten till Syditalien och är känt för sina små slingrande vägar genom ett böljande och skogklätt bergslandskap. Den vackra regionen är glest befolkad och består till två tredjedelar av berg. Regionens och Apenninernas högsta berg Corno Grande sträcker sig nästan 3 000 meter över havet. Som vinproducerande region är Abruzzo den femte största i Italien. Vinproduktionen har länge varit inriktad på kvantitet och stora skördeuttag, men möts numera av allt större intresse.

Druvor

I Abruzzo produceras alla slags viner, mest röda, men också vita och rosé, eller serasuolo som är den lokala benämningen. Det varma Medelhavsklimatet och de högt belägna vingårdarna gör att druvorna ofta är lokalt anpassade. Regionens stora druva är montepulciano, som ger kryddiga och rustika viner med djupröd färg. Druvan delar namn med det berömda Montepulciano-vinet från Toscana, men detta vin har inget med druvsorten att göra. Montepulciano odlas knappast på andra platser än längs den italienska stövelankeln. Bland de gröna druvorna är bombino bianco vanligast, den ger ett vin som kallas Trebbiano d’Abruzzo. Det unika berglandskapet och det isolerade läget har gjort att man hållit kvar vid sina lokala druvor, bland dem finns exempelvis även pecorino, trebbiano, passerina och cococciola.

Geografi

Abruzzo ligger i mellersta Italien utmed östkusten i höjd med rom längs den italienska stövelns ankelskaft. Abruzzo gränsar till regionerna Marche i norr, Lazio i väst, Molise i söder och Adriatiska havet i öst. Den hundra mil långa bergskedjan Apenninerna präglar regionen och gör att det ganska glest befolkade området (drygt en miljon invånare) brukar kallas ”det gömda” Italien”.  Den mest tätbefolkade av regionens fyra provinser är Chieti, härifrån kommer också de främsta vinerna. Abruzzo är en mycket vacker region. Nära hälften av regionens yta upptas av tre nationalparker och ett stort antal naturreservat med unika djurarter, som den apenninska vargen, den marsikanska björnen och guldörnen. Vingårdarna ligger i öster och längs bergsluttningarna på uppemot 600 meters höjd.

Vinområden

Abruzzo har fyra appellationer som relativt sent fått DOCG och DOP-klassificering. Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane fick sin DOCG 2003. Appellationen omfattar alla Abruzzos fyra provinser. Vinerna ska vara gjorda på minst 85 % montepulciano. Samma område har också en appellation för Trebbiano DOP med motsvarande regler för gröna druvor. Dessutom finns DOP-appellation för Montepulciano d’Abruzzo och Controguerra DOP, som är en liten appellation i nordöstra hörnet av regionen och omfattar även roséviner, blandviner och mousserande vin.

Historia

Ingen vet hur gammal vinodlingen egentligen är i Abruzzo. Man tror att den hänger samman med etruskerna, det mytomspunna folkslag i vars lämningar man funnit spår som tyder på den tidigaste vinodlingen i Europa. De äldsta arkeologiska fynden av vinframställning i Abruzzo går tillbaka till 700 år före Kristus. Abruzzo hör, trots sitt centrala läge, kulturellt och historiskt till Syditalien. Området har alltid varit isolerat och har under seklens gång legat under såväl Lombardiet, Sicilien, Neapel och en lång rad furstehus, till och med den franska Bourbonätten. Regionen har alltid varit en utpräglad jordbruksbygd och tidvis mycket fattig. Under världskrigen utspelades brutala slag i Abruzzo. Inte minst har ”Blodiga december” och slaget om Ortona gått till historien. Under efterkrigstiden flyttade många invånare till rom och andra städer i jakt på arbete. Flera emigrerade och regionens befolkning minskade dramatiskt. Under dessa år drabbades vinodlingen hårt. De bönder som stannade kvar gick samman i kooperativ och den småskaliga produktionen ersattes i hög grad av bulktillverkning. I takt med att intresset för italienska viner ökade mot slutet av 1900-talet så inleddes också en markant kvalitetsförbättring. Abruzzo har haft en remarkabel utveckling. Den enorma mängd vin, 3,5 miljarder liter årligen, som tillverkas i Abruzzo är fortfarande till stor del bulkviner, men fler och fler internationella toppviner kommer nu ut på världens vinscen.

Jordmån

Jordmånen i Abruzzo är ofta vulkanisk, i regel mager och sandig med fossila inslag. Under årmiljonernas lopp har bergen eroderat och tillsammans med lössjord från bördigare regioner skapat en alldeles utmärkt jord för vinodling. De främsta vinerna kommer från områden med mer kalkrika lerjordar. Marken är orolig, man lever med ständiga hot om jordbävning och sedan den stora jordbävningen i augusti 2008 registreras dagligen flera skalv.

Klimat

Abruzzo är ett mycket varmt område med utpräglat Medelhavsklimat. Hade det inte varit för de höga bergen hade vinodling knappast varit möjlig. Bergen skyddar också för stormar som kommer från väster. Däremot kan östliga oväder leta sig in från adriatiska havet och ge stora regnmängder. Ju längre västerut man kommer desto mer präglas klimatet av bergen och den höga höjden. Här är temperaturerna lägre och havets påverkan inte lika stor. Regionen bjuder också på flera mikroklimat. Kombinationen mycket sol och rik nederbörd har gjort det möjligt att odla vin med stora skördeuttag, vilket har begränsat den mer kvalitetsinriktade odlingen. I dag kämpar vinodlarna mot klimatförändringarna och söker sig högre upp i bergen på jakt efter svalare odlingsplatser.