en skylt på en känguru vid en vingård

Allt om vinlandet Australien

Vinlandet Australien

Australien är ett fascinerande land med en omfattande vinproduktion. Sett till vinexport är Australien världens sjunde största nation. Australiska viner får ofta ett eget uttryck, trots att druvorna är identiska med de europeiska. Det speciella klimatet, jordmånen och naturen ”down under” ger vinodlarna förutsättningar som inte finns någon annanstans. Den australiska vinodlingen kännetecknas av mindre lagbundenhet och en förmåga att utveckla egna metoder på ett friare sätt än i den klassiska vinvärlden. Australiens delstater och territorier är indelade i zoner, regioner och underregioner. En zon är i regel en delstat som i sin tur är består av regioner. En region är ett sammanhängande område med minst fem av varandra oberoende vingårdar, odlingar på minst 500 hektar och en produktion om minst 500 ton druvor varje år. Underregionerna har samma volymkrav, men måste vara än mer enhetliga. Vin produceras i samtliga delstater, men produktionen domineras av superzonen South Eastern Australia, som är en enhetlig zon trots att den omfattar tre delstater, delar av Queensland samt ön Tasmanien. I denna gigantiska vinzon ryms 95 procent av Australiens vinodlingar.

 

Historia
Australiens vinodling kan man följa ganska exakt ända tillbaka till de allra första plantorna. Landet räknas till den nya vinvärlden trots att det snart är 250 år sedan den brittiske guvernören Arthur Philips planterade de första vinrankorna i sin trädgård på östkusten. Detta hände bara åtta år efter att kontinenten ”upptäckts” av James Cook och britterna tagit den i besittning. Den kommersiella vinodlingen kom egentligen inte igång förrän än en bra bit in på 1800-talet. Några inhemska plantor av Vitis vinifera fanns inte så odlingen baserades uteslutande på europeiska druvsorter. Mest betydelsefull för den australiska vinodlingens utbredning var James Busby, ”det australiska vinets fader”.  Som tjugoåring hade han emigrerat från Skottland i syfte att starta vinexport från Australien. Före avresan 1822 tillbringande han flera månader hos vinbönder i Frankrike för att lära sig allt om vinodling. Hans stora engagemang gjorde att han 1831 fick i uppdrag av staten New South Wales att resa till Europa för att hämta hem sticklingar. På sin halvårslånga resa samlade han in 650 olika druvsorter, varav 362 överlevde och planterades i Sydneys botaniska trädgård, och på James Busbys egen egendom i Hunter Valley, varifrån de spreds över hela Australien. Busby introducerade bland annat Syrahdruvor från självaste Hermitage. 1850 var vinodlingen etablerad i samtliga Australiens delstater. 1877 drabbades Australien av vinlusen, men inte alls i samma omfattning som Europa och på många håll finns fortfarande vinodlingar som står på sina ursprungliga rötter. Ända fram till slutet av 1970-talet var den australiska vinproduktionen mer kvantitets- än kvalitetsinriktad och en stor del av produktionen utgjordes av spritförstärkta starkviner. Från 1980-talet och framåt har dock den australiska vinproduktionen skördat stora framgångar, ”sunshine in a bottle” blev ett exportbegrepp som slog an hos konsumenter över hela världen.

Druvor
Det har aldrig vuxit några inhemska druvor i Australien. Vinodlingen har helt vuxit fram utifrån importerade europeiska druvsorter. Många av dem kom med James Busby på 1830-talet. Trots att druvorna är identiska med de europeiska arterna så utvecklar de ändå en egen stil i Australien. Franska Syrah, eller Shiraz, som druvan benämns i de flesta engelsktalande vinländer, är den mest odlade. Närmare 30 procent av odlingshektaren utgörs av Shiraz. Sedan 1960-talet har också cabernet sauvignon fått allt större betydelse, främst som iblandningsdruva, ofta med shiraz. Även merlot odlas numera i betydande omfattning. Bland de gröna druvorna är chardonnay, sémillon, sauvignon blanc och riesling de vanligaste. De berömda klassiska druvsorterna dominerar odlingen stort, men fler än 100 druvsorter odlas kommersiellt i landet.

Vinlagar
Australien har egentligen inte några vinlagar i europeisk mening. De lagar som gäller är upprättade för att kontrollera exporten. Bland annat ska viner som exporteras till EU bestå av minst 85 procent av den druva, den årgång och det ursprung som anges på etiketten. Vidare måste druvorna i blandningar anges i fallande storleksordning. 1993 skapades begreppet Geographical Indications som definierar samtliga Australiens odlingsområden.De täcker fem nivåer, superzonen ”South Eastern Australia”, 8 territorier, 28 zoner, 63 regioner och 14 subregioner. Någon skillnad i lag mellan zon, region och subregion, finns inte förutom att det måste uppfyllas vissa miniminivåer på årlig produktion med mera. Det finns inga lagar som reglerar produktionsmetoder eller druvsorter eftersom man anser att detta skulle motverka innovation och utveckling.

Vinområden
South Eastern Australia

South Eastern Australia är den så kallade superzonen. Under denna beteckning verkar 95 % av Australiens vingårdar. I distriktet ingår de stora vindelstaterna South Australia, New South Wales och Victoria, även delar av Queensland och Tasmanien räknas till South Eastern Australia. I superzonen produceras alla typer av viner och merparten av exporten kommer härifrån.

South Australia

I South Australias sydöstra hörn odlas nästan hälften av allt australiskt vin. I synnerhet från de stora odlingarna längs floden Murray i distriktet Riverland där en fjärdedel av landets viner produceras. Men vindistrikten är många och välkända som Barossa Valley, Eden Valley, McLAren Vale med flera. Klimatet är varmt och torrt och vingårdarna konstbevattnas.

New South Wales

Folkrika New South Wales är de näst största av Australiens vinstater. Odlingarna konstbevattnas och ligger utmed floderna Murray och Murrumbidgee. Här görs kvalitetsviner på sémillon och shiraz. Det var från New South Wales som vinodlingen spreds över Australien. Flera av delstatens zoner och underzoner är berömda som Hunter Valley, Big Rivers och Hilltops som drar nytta av odling på högre höjder.

Victoria

Victoria ingår i den övergripande ursprungsbeteckningen South-Eastern Australia. Lilla Victoria är Australiens tredje största vinstat. Här görs både moderna högklassiga viner och traditionella söta starkviner som anses vara riktigt bra. Här finns också många små så kallade boutique wineries.

Queensland

Queensland är hett och torrt och vinodling är inte vanligt förekommande. I delstatens sydöstra hörn och i underregionerna Granite Belt och South Burnett, som ligger på lite högre höjder, gör dock ett svalare klimat och den fördelaktiga jordmånen att vinerna härifrån tilldrar sig ett allt större intresse.

Tasmanien

Tasmanien är en stor ö strax söder om Australien. Havet och närheten till Antarktis gör att klimatet är svalare, vilket passar druvor som pinot noir och riesling. Tasmanien är känt för mousserande vin som görs hantverksmässigt med en andra jäsning på flaska. Dessa viner brukar framhållas som några av Australiens bästa.

Western Australia

Western Australia är landets största delstat och vinodlingarna finns på en liten del av kontinentens sydvästra hörn. Här görs inte särskilt mycket vin, men några av landets mest prestigefulla viner kommer härifrån, i synnerhet är Margaret River ett ryktbart distrikt, liksom Swan District och Peel. Här görs i mycket röda viner, men också chenin blanc av hög klass, liksom Zinfandel.

Northern Territory

I den nordliga stora ökendelstaten Northern Territory är vinodlingen mycket liten, dock förekommer sådan i närheten av Alice Springs. Odlingarna måste ständigt konstbevattnas med hjälp av djupa borrhål. I Northern Territory skördar man shiraz på nyårsafton och vinet är känt som Aussie Nouveau.

 

Klimat
Egentligen är det alldeles för varmt för att odla vin i Australien. De flesta vinodlingar måste konstbevattnas. De bästa vinerna kommer från områden som inte är så heta, från odlingar som ligger skyddade från bergskedjan Great dividing range eller från vingårdar på lite högre höjder. Australiens klimat är tudelat. Det präglas till stor del av mycket varma somrar med ökenhetta men också av regniga milda vintrar. Vissa områden tillhör vinvärldens allra varmaste. I dessa skördar man druvorna nattetid då det är svalare, vilket är mer gynnsamt för druvorna och mer uthärdligt för dem som arbetar i vingårdarna. I söder ligger sommartemperaturerna på mellan 30 och 40 grader och odlingarna måste konstbevattnas. Norra delarna av Australien påverkas av heta tropiska väderförhållanden, det regnar ofta under skördetiden och svampsjukdomar hotar i vingårdarna.

Jordmån
Den röda järnrika och väldränerade lerjorden terra rossa är berömd, i synnerhet i regionen Coonawarra på gränsen mellan South Australia och Victoria. I sådan jord växer några av landets allra främsta viner ovanpå kalkstensåsar. Terra Rossa finns även i Medelhavsområdet men i Australien gör lössjorden som kommer med ökenvindarna sammansättningen unik. I övrigt består kontinentens jordmån mest av salthaltig ökensand. Odling är egentligen bara möjlig i de bördiga kustområdena och i floddalarna där jordarna i huvudsak består av sandblandad lera, men det finns även granitjord och vulkaniska jordarter.