vingård i Galicien och Rias Baixas

Galicien och Rias Baixas – landet med de tusen floderna

Rias Baixas är ett vindistrikt i Galicien. Det ligger i Spaniens nordvästra hörn, alldeles vid Atlanten och Portugals norra gräns. Området, som är känt för sina Albariño-viner, blev klassificerat som en egen DO så sent som1998. Över 90 procent av de gröna druvor som odlas i Rias Baixas är albariño, en druva med ett med ett gåtfullt och delvis okänt ursprung. Distriktets läge vid Atlantkusten har gjort att den autonoma regionen varit mottaglig för impulser från folk och kulturer på ett sätt som isolerat regionen från Spanien i övrigt. Det gäller även vinodlingen. Fram till för några decennier sedan var vinerna närmast okända utanför Galicien. I dag räknas Rias Baixas till ett av Spaniens allra främsta distrikt.

Druvor

I Rias Baixas produceras Spaniens mest ansedda och dyraste vita viner. De görs nästan uteslutande på albariño. Var druvan kommer ifrån är oklart. Det finns teorier om att det var tyska pilgrimer som på 1200-talet tog med sig rieslingdruvor på sina vandringar till Santiago de Compostela. Albariño kan senare ha utvecklats från dessa. Andra spår tyder på att det var franska Cistercienser-munkar som förde med sig druvan. Albariño är en ovanligt tjockskalig druva och klarar därför det nordliga och fuktiga Atlantklimatet. Den odlas för övrigt också i den angränsande Vinho Verde-regionen i Portugal. Utöver Albariño odlas fler gröna druvor av portugisiskt eller lokalt ursprung, som exempelvis treixadura och loureiro. Blå druvor odlas också, men i mycket liten omfattning. I det fuktiga klimatet binder man upp druvorna i höga pergolasystem, ofta kring granitstolpar. Det är inte ovanligt att man använder den underliggande marken för odling av andra grödor.

Geografi

Rias Baixas ligger i provinsen Pontevedra söder om Galiciens näst största stad A Coruña. Geografiskt kännetecknas distriktet av de många fjordliknande havsvikarna (Rias) som uppstod under istidens landhöjning. Landskapet är mycket spektakulärt och lockar många turister. De täta skogarna vid kusten bjuder på orörd vildmark mycket olik det spanska landskapet i övrigt. Området är bergigt, vilket har bidragit till att regionen isolerats och fått ett eget språk, samt en egen mat- och dryckeskultur. Fisk och skaldjur anses vara bättre här än någonstans i Spanien. Galicien brukar kallas landet med de tusen floderna och det är utmed sluttningarna längs de många floddalarna som de flesta vinodlingarna är belägna.

Vinområden

Galicien är indelat i fem kvalitetsbetecknade ursprungsdistrikt DO (Denominación de Origen). Ribeiro DO, Ribeira Sacra DO, Valdeorras DO, Monterrie DO och det mest berömda Rias Baixas DO. Rias Baixas, som ligger i provinsen Pontevedra, är ett litet vinområde på drygt 2 000 hektar och färre än 150 producerande bodegor. Rias Baixas delas i sin tur in i fem underområden där Val do Salnés är känt för att göra de allra bästa Albariño-vinerna. Rias Baixas är en både kulturellt och historiskt en direkt fortsättning av det portugisiska distriktet Vinho Verde.

Historia

Galicien och Rias Baixas har en fascinerande och dramatisk historia. Namnet Galicien kommer från en keltisk stam som bosatt sig ovanför floden Duero. Kelterna drevs på flykten av romarna under det första århundradet. Det utsatta läget vid kusten gjorde Galicien till ett mål för vikingar och man byggde flera försvarsborgar mot härjande folkslag som hotade från havet. Stor betydelse har Santiago de Compostela, strax norr om Rias Baixas. Hit sägs aposteln Jacobs kropp mirakulöst har förts sedan han som den förste av Jesus lärjungar avrättats av Herodes och lidit martyrdöden. Jacobs grav har blivit ett av kristenhetens viktigaste pilgrimsmål och lockar årligen miljontals pilgrimer att vandra Jacobsleden. Galicien har tidvis drabbats hårt av emigration och landsbygden har avfolkats. Ingen annan av världens vinregioner har lika många kvinnliga vinmakare som Rias Baixas. Fler än hälften av alla Bodegor har kvinnliga ledare. Detta har i sin tur historiska kopplingar eftersom det var kvinnorna som blev kvar på gårdarna när männen lämnade den fattiga landsbygden för att söka arbeten till sjöss och i städerna vid kusten.

Klimat

Rias Baixas har ett av vinvärldens regnigaste och fuktigaste klimat. Vid Atlantkusten faller mer än 1 600 mm nederbörd årligen. Somrarna är varma och vintrarna fuktiga och milda. Dessutom rullar ofta dimman in från havet och bäddar in vinodlingarna i ett fuktigt täcke. Temperaturen når sällan upp till övriga Spaniens sommarhetta och risken för frost är mycket liten. I det fuktiga klimatet binder man upp druvorna i höga pergolasystem för att öka luftgenomströmningen.

Jordmån

Jordmånen i floddalarna i Rias Baixas är alluvisk, vilket innebär jordarter som består av havsavlagringar med grus, sand och fossilerade skaldjur. Jordarna har också inslag av granit, skiffer och lera. De alluviala jordarna är vanligare ju närmare kusten man kommer. Inåt landet är jordarna mer steniga och karga.