Loire – slottens och vinernas dal

en karta över loires vindistrikt

Loire – slottens och vinernas dal

Loirefloden är en 100 mil lång flod som rinner från Bourgogne öster genom centrala Frankrike till Atlanten. Längs den vackra floddalen ligger ett stort antal appellationer. Loire är Frankrikes tredje största vinområde och regionen med störst mångfald av viner. I Loire produceras röda, vita, rosé, mousserande, dessert- och fruktviner. Variationsrikedomen beror dels på skiftande jordmåner och klimat, men också på den mängd druvor som är tillåtna. Till mångfalden bidrar även att vingårdarna är små, liksom att produktionen ofta sker småskaligt i mindre familjeägda eller kooperativa sammanslutningar. Därtill finns flera uppköpare som gör sina egna viner.

Druvor

I det stora området görs vin på ett 20-tal druvor. Bland de gröna dominerar chenin blanc – som är den viktigaste druvan i Loire – och melon de bourgogne (muscadet), medan cabernet franc är störst bland de blå. Loire har fyra grand crus där man gör chenin blanc-viner – två söta och två torra. Ju längre österut man kommer desto vanligare är Bourgogne-druvorna pinot noir och gamay. Bland mångfalden av druvor är också sauvignon blanc, cabernet sauvignon och chardonnay vanliga. Det förekommer också att druvorna har lokala namn som pineau de la loire (chenin blanc) och breton (cabernet franc).

Geografi

Loirefloden är med sina 100 mil Frankrikes längsta flod. Den tar sin början i Centralmassivet, väster om Rhonedalen och rinner först norrut, för att sedan vika av i östlig riktning mot Biscayabukten. Loire är mycket naturskönt och längs de grönskande kullarna utmed floddalen trängs pittoreska frukt- och vinodlingar med fantastiska sagoslott. Loire ligger vid den nordliga klimatgränsen för vinodling vilket gör att vinerna ofta får en lite högre syra. Vingårdarna börjar dock inte förrän Loire har passerat halva sin färd mot Atlanten i väster.

Distrikt

Loire delas in i fyra underregioner, samtliga ligger utmed Loires nedre del, de 50 sista milen mot utloppet i Biscayabukten.

Nantais

Nantais ligger närmast kusten och är den västligaste av de fyra regionerna. De mest kända appellationerna i Nantais är Muscadet och Muscadet-Sèvre-et-Maine. Här gör man torra, lätta och friska viner av muscat-druvan. Vinerna framställs ofta ”sur lie”, vilket innebär att de fatlagras tillsammans med sina döda jästceller. Metoden förekommer nästan bara i Nantais.

Anjou-Saumur

I Anjou-Saumur finns ca femton appellationer. Distriktet är känt för sina roséviner, men här görs även några av Frankrikes mest intressanta viner av chenin blanc, som de supertorra, ofta biodynamiska, vita vinerna från Savennières på norra sidan av floden. Liksom de söta, ofta ädelrötade vinerna från södra sidan. Vinodlingen är dock skiftande och såväl mousserande som röda viner av hög kvalitet produceras i Anjou-Saumur.

Touraine

Det frodiga och vackra Touraine, känt för sina många sagoslott, brukar kallas Frankrikes trädgård. I det grönskande landskapet finns ett stort antal appellationer där man främst odlar sauvignon blanc. Mest kända är chenin blanc-vinerna från Vouvray. I appellationer som Bourgueil, Chinon och St-Nicolas-de Bourgueil görs också några av Loires bästa röda viner.

Övre Loire

De övre delarna av Loiredalen ansågs länge ge tämligen enkla viner. På 1970-talet upptäckte dock vinvärlden sauvignon-vinerna från Sancerre och Pouilly-Fumé, som med sin särpräglade, torra och fruktiga stil blev förebilder för sauvignonviner över hela världen. Jordmånen är skiftande och i området produceras alla typer av viner.

Historia

Vin tros ha odlats i Loire i flera tusen år, men man har inga egentliga bevis på vinodling före romartiden. Det tidigaste belägget är från 400-talet. Loirefloden var tidigt en pulsåder för handel och transporter, vilket gjorde att vin blev en betydande handelsvara redan på 1000-talet. Loirevinerna var före religionskrigen ansedda som de allra främsta i England. Under 1600-talet tog holländare herraväldet i Loire och introducerade nya vinstilar och metoder, inte minst blev de vita vinerna från Loire populära. När frankerna tagit över attraherades kungar och aristokrater av det vackra området där de uppförde pampiga slott och anlade vinodlingar. Fram till franska revolutionen blomstrade vinodlingen i Loire, men under oroligheterna som följde förstördes många av överklassens slott och vingårdar. I modern tid kom handeln med det relativt närliggande Paris att spela en allt större roll, dock var det mest enklare bordsviner som nådde huvudstaden i stora mängder. Det kom att ändras då Sancerre gick i bräschen med sina ursprungsmärkta buteljeringar.

Jordmån

Loire är ett stort och bördigt område och jordmånen varierar därefter. Ju närmare Atlantkusten man kommer desto vanligare är sand och granitjordar. I Anjous och Touraines dominerar grusjordar medan områdena längst i öster präglas av kalk, krita och lera. Vissa appellationer har särpräglade jordarter som Pouilly-Fumé som domineras av flinta och Sancerre som har stort inslag av märgel och kalk. Den skiftande jordmånen bidrar i hög grad till Loirevinernas mångfald och olika stilar.

Klimat

Klimatet i Loire varierar från milt och fuktigt kustklimat till typiskt inlandsklimat. Loire ligger vid den nordliga gränsen för vinodling. Många år bjuder på besvärliga väderförhållanden. I väster präglas Loire av Atlantens fuktiga och svala vindar. I öster är klimatet kontinentalt, somrarna varma och vintrarna kalla. Hagel, frost och plötsliga skyfall är ständiga orosmoment för odlarna. Det varierade klimatet och den skiftande jordmånen, i kombination med många små producenter, ger viner med stor spridning och stor årgångsvariation.