VIVA – För en hållbar italiensk vinproduktion

VIVA – För en hållbar italiensk vinproduktion

VIVA handlar om hållbarhet! Viva Sustainability and Culture är ett projekt som sedan 2011 drivs av det italienska miljödepartementet samt forskningsinstitutet Opera, som är en oberoende forskningsverksamhet vid fyra italienska universitet. Opera anses vara ett ledande europeiskt centra för hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion. VIVAS:s syfte är att säkerställa en hållbar vinproduktion, värna miljön, slå vakt om italienska traditioner och garantera kvalitet, transparens och villkor på den internationella vinmarknaden. Från starten inkluderades ett antal vinproducenter, och fler och fler har tillkommit.

VIVA arbetar efter målstyrd metod som certifierar vinodlarna och hjälper dem att analysera hållbarheten i hela kedjan från druva till konsument. Metoden inriktar sig på fyra fokusområden (luft, vatten, vingård och distrikt). Analysmodellen uppdateras kontinuerligt enligt europeisk och internationell lagstiftning samt gällande branschstandarder. IVA erbjuder konsulter och specialister inom fokusområdena, liksom enkla analys- och mätverktyg som de enskilda producentföretagen kan använda. Viva samarbetar med en rad organisationer och intressenter och kommunicerar löpande på nationell och internationell nivå. Det övergripande syftet är att ständigt förbättra hållbarhetsarbetet i vingårdarna och i vinproduktionen.

Det italienska miljöminesteriet har under flera år arbetat med nationella och internationella projekt vars i syfte att främja en ekologisk och ekonomisk hållbar livsmedelsproduktion. Minesteriet har även en aktiv roll i EU:s olika hållbarhetsprojekt.