Om vinlandet FRANKRIKE

en port till en vingård i frankrike

Om vinlandet FRANKRIKE

Vad man än vill lära sig så är det bäst att börja från början. När det gäller vin så måste man börja med Frankrike. Att förstå Frankrike och dess viner är som att lära sig grammatik när man läser språk eller perspektivlära inom konsten. Frankrike är ett av de två största vinproducerande länderna (Italien är det andra) och det är här det moderna vinets historia börjar. Det är i Frankrike som de klassiska vinstilarna skapats, de flesta viktiga druvsorter har sitt ursprung och det är också här som vinlagarna fått sin utformning.

I Frankrike odlas vin i de mest skiftande klimat och landskap. Från den svala och fuktiga atlantkusten där vi hittar Muscadet, över det frostplågade Chablis i norr via alpvinerna i Jura och de branta terrasserna i Côte-Rôtie. Vi fortsätter till de soldränkta vingårdarna i Provence och södra Rhône och till vidsträckta vinfälten vid Bordeaux. Vinstockarna är dessutom rotade i fantastiskt varierande jordarter som den fossilrika kalken i Champagne, graniten i Beaujolais, stora flodstenar i Châteuneuf-du-Pape och lerjorden i Pomerol. Denna enorma variation av förutsättningar har skapat ett myller av olika vinstilar varav många är relativt okända. Några har däremot stigit fram och blivit klassiker som inspirerar vinmakare över hela världen.

VINLAGEN
Den franska vinlagen har fått stå modell för EUs gemensamma vinlag samt för nationella regler runt om i världen. Ingen annanstans är den dock så utvecklad och komplex som i Frankrike. Vinlagen administreras av INAO, Institut National des Appellations d’Origine, som tillser att reglerna efterlevs. INAO kontrollerar också liknande lagar som gäller för spritdrycker, ost och andra livsmedel. För att förstå franska viner är det viktigt att förstå vinlagen. Grundtanken är att det är vinets ursprung som är det primära. Förutom att ursprunget noggrant anges så reglerar lagen också tillåtna druvsorter, produktionsmetoder, tillåten avkastning och så vidare. Syftet är att garantera att vinet kommer från det angivna området samt att det återspeglar en lokal karaktär. Kvalitetsklassen anger en stil snarare än en given kvalitetsnivå.

AOC/AOP
Högst upp på stegen hittar vi Appellation Origin Contrôlée (AOC) eller Appellation Origin Protégée (AOP). Nästan hälften av Frankrikes produktion hamnar i denna kategori. Här är kraven störst och restriktionerna flest.  Antalet AOC/AOP är omkring 250 och då tillkommer att många av vinerna finns både som vitt, rött och rosé.
Ett AOC/AOP kan vara stort som exempelvis distriktet Bourgogne, men inom sig rymma byar eller kommuner som i sig är egna AC med sina specifika krav. Dessa mindre appellationer kan i sin tur rymma en enskild vingård som i sin tur kan vara ett AOC/AOP. Om ett AOC/AOP är uppdelat på detta sätt kan man generellt säga att vinerna är av högre kvalitet ju mer begränsat området är. Hur man klassificerar sina viner och vilka termer som används varierar mellan de olika regionerna. Som ett exempel så används klassificeringen ”premier cru” på olika sätt. I Bourgogne gäller den enskilda vingårdar, i Champagne så klassificerar den byar och slutligen i Bordeaux så är det en klassificering av egendomar.

IGP/VIN DE PAYS
Det som förr kallades lantvin eller Vin de Pays betecknas idag Indication Géographique Protégée (IGP). Denna beteckning fungerar som övergripande ursprung för många mindre områden. Genom att använda det vidare ursprunget så behöver man inte använda de strikta AOC/AOP-reglerna för avkastning och produktionsmetoder utan man har möjlighet att göra andra typer av viner. Exempelvis tillåts, jämsides med många lokala sorter även internationella druvsorter som cabernet sauvignon, merlot, chardonnay med flera.
Många av de 75 IGP-områdena är små men ett femtiotal områden täcker hela distrikt och de allra största täcker hela regioner som exempelvis Languedoc-Roussillon (IGP d’Oc). Denna grupp står idag för den mest dynamiska utvecklingen bland franska viner.

VIN DE FRANCE
Detta är vad som förr kallades Vin de Table (VdT) eller bordsvin. Från att ha varit en beteckning för de allra simplaste vinerna är detta nu en grupp av viner som ökar både i volym och kvalitet. Många stora och kända varumärken hittar vi här då det mycket vida ursprunget ”Frankrike” ger möjlighet att blanda vin från hela landet och skapa kommersiellt framgångsrika viner.