Whiskytermer

Whiskyvärlden är en värld med ett eget språk. Drycken, ångan, apparaterna, processerna etc. Vad betyder dessa whiskytermer? Här har vi gjort en lista på de vanliga (och en del ovanliga) termerna i whiskyvärlden.

en bok om whisky tillsammans med ett glas

Angels share – Änglarnas andel, avser den whisky som avdunstar under lagringen.

Barrel – Ett amerikanskt fat cirka 180 liter, som i regel innehållit bourbonwhiskey.

Blended malt – En blandning av singelmalter från ett eller flera destillerier.

Blended whisky – Blendwhisky. En blandning av singelmalt och grainwhisky producerad vid minst två destillerier.

Bourbon – Amerikansk whiskey gjord på minst 51 % majs och lagrad på nya ekfat i minst två år.

Bourbonfat – Fat som tidigare innehållet bourbonwhisky, oftast Barrels 180 liter.

Butt – Ett spanskt sherryfat på cirka 500 liter.

Cask strength – Fatstyrka. Alkoholhalten för whisky som inte vattnats vid buteljeringen, kan vara vilken nivå som helst från 40 % och uppåt.

Charring – Processen där man bränner whiskyfat på insidan för att ge dem ett renande kolskikt och öppna upp porerna i eken.

Chill filtering – Kylfiltrering. Ett vanligt förvarande där whiskyn kyls ner och sedan pressas genom filter, syftet är att ta bort ämnen som medför att whisky grumlar sig i kontakt med luft, is eller vatten.

Coffey still – Destillationspanna patenterad 1830, utvecklad av Aeneas Coffey, senare utvecklad till kolonndestillering, förutsättningen för den moderna spritindustrin.

Draf – Drav: en restprodukt. Den massa av mältat korn som blir kvar i mäsktunnan sedan den sockerhaltiga vörten silats bort. Används ofta som foder eller gödningsmedel.

Dunnage warehouse – Traditionella ouppvärmda skotska lagerhus med stenväggar och jordgolv där faten staplas på varandra två eller tre.

Feints – Den sista ej användbara delen av destillationen som samlas upp och destilleras igen.

First fill – Första fyllningen av ett fat.

Foreshot/head – Försprit. den oanvändbara delen av destillationen som kommer först. Huvudet samlas upp och ingår i nästa destillation.

Floor malting – golvältning. Den process där kornet förmås att gro för att stärkelsen ska omvandlas till jäsbart socker. Utförs på särskilda mältningsgolv. Numera oftast ersatt av industriell mältning.

Grainwhisky – Whisky destillerad i kolonnpanna och lagrad på ekfat huvudsakligen gjord på andra sädesslag än mältat korn, vanligen vete eller majs.

Grist – Gröpe. Mältat korn som malts till ett grovt mjöl, steget före mäskning.

Hogshead – Ett fat på cirka 250 liter, ofta ombyggda bourbon barrels.

Independent bottler – Oberoende buteljerare. Företag som köper upp whisky från destillerier och buteljerar under eget varumärke.

Kiln – Kölna. Den pagodförsedda byggnad som mestadels förr användes för att torka malten med varm torvrök.

Low Wine – Den sprit som samlas upp efter den första destillationen i mäskpannan, cirka 20 % alkohol. Lågvinet blandas med förra omgångens huvud och svans och destilleras igen i spritpannan.

Mash still – Mäskpanna. Den första och vanligen största pannan som används vid traditionell destillering. Det uppsamlade destillatet kallas lågvin.

Mashing – Mäskning. Den process där den sockerhaltiga vörten silas av i mäsktunnan. Steget före jäsning.

Mashtun – Mäsktunna. Avser en stor behållare i rostfritt stål eller gjutjärn där det malda kornet (gröpen) blandas med varmt vatten och den sockerhaltiga vörten silas av före jäsningen.

Malt – Korn vari stärkelsen omvandlats till socker under mältning.

Middle cut – Hjärtat. Den mittersta delen av spriten som tas från den andra destillationen ur spritpannan. Håller vanligen cirka 73 %, kallas new make eller på svenska råsprit. Vattnas i regel ner till 63 % och läggs på ekfat.

Motballed – Lagd i malpåse. Syftar på destillerier som har längre produktionsuppelhåll men inte avrustats.

Mältning – Den process där malt framställs genom industriella metoder eller traditionell golvmältning.

New Make – Råsprit. Den del (hjärtat) som samlas upp ur spritpannan och läggs på ekfat.

Phenols – Fenoler. Ett samlingsnamn för många kolväteföreningar som finns i torven och som sätter markanta smaker på rökig whisky, bland annat rök, mäts i ppm, parts per million.

Pot Ale – Det som blir kvar i mäskpannan efter första destillationen, blandas i regel med draven och används som foder.

Potstill – Kittelpanna. Den traditionella panntypen i koppar som används för att destillera singelmalt.

PPM – Parts per milion, den enhet vari ”rökhalten” i malten mäts.

Puncheon – En numera ganska ovanlig fattyp, 500 liter, som huvudsakligen används i rom- och sherryindustrin, oftast använd för slutlagring.

Purifier – En extra kylare som returnerar spritångorna till pannan för att möjliggöra ännu renare destillation.

Refill – Fat som används för minst andra gången.

Second fill – Betecknar andra fyllningen av ett fat, därefter refill.

Sherryfat – Fat som tidigare innehållit det spanska vinet sherry och som cirka fem procent av världens whisky lagras på.

Single cask – Betyder att all whisky i flaskan är buteljerad från ett enda fat.

Single malt – Singelmalt. Whisky gjord på 100 % mältat korn, som destillerats i potstill och lagrats på ekfat i minst tre år.

Single blended – En blandning av singelmalt och grainwhisky producerad vid samma destilleri.

Spirit safe – Spritskåp. Det skåp i mässing där destillatet kontrolleras med hydrometer och själva destillationen delas upp i huvud, hjärta och svans.

Spirit still – Spritpanna. Den andra och i regel mindre av de två pannorna som används för traditionell dubbeldestillering.

Steeping – Stöpning. Första steget i mältningen när kornet stöps, det vill säga läggs i vatten.

Vatted whisky – Äldre benämning på blended singelmaltwhisky, det vill säga singelmalt från minst två destillerier som blandats, ej att förväxla med blendwhisky.

Vatting – Blandning. Den process där en masterblender komponerar en whisky genom att blanda fat.

Vintage whisky – Årgångswhisky. Whisky som är försedd med sitt destillationsår på etiketten.

Wash – Mäsk. Se mashing.

Whasback – Jäskar.

Worm tub – Tubkondensatorer. Äldre, men fortfarande använd kondensator där spritångorna leds i långa rör genom i kallvattenkar.

Wort – Vört. Den sockerhaltiga lösning som pumpas över från mäsktunnan till jäskaren för att jäsas till alkohol.

Här kan du läsa ännu mer om whiskey!