festligare 2

Integritetspolicy

Festligare är en webbsida som drivs av AB NIGAB

Nigab värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Nigab samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Ab Nigab är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

Besöksadress:
Ab Nigab
Arendalsvägen 22
434 39 Kungsbacka

Box:
AB Nigab
Box 10296
434 23 Kungsbacka

info@nigab.se

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in information som du uppger när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Vi samlar även in information som vi får när du använder vår hemsida genom cookies.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?
Nigab samlar in de personuppgifter som behövs för att förmedla de tjänster som du anmält intresse för. De uppgifter som insamlas kan vara namn, adress, telefonnummer, mejladress och betalkortsnummer. Vi kan även samla information kring varor och tjänster som du har köpt via oss. Vidare kan vi samla in information om din IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan användas för att skicka e-post med relevant information. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

1.
Syfte & Typ Av Uppgifter

Utskick av nyhetsbrev/marknadsinformation till registrerade användare. Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om köpta objekt.

Laglig Grund För Behandling

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ert intresse av att erhålla marknadsföring från oss.

Dina personuppgifter kan användas för att skicka e-post med relevant information. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

2.
Syfte & Typ Av Uppgifter

Administrera dina beställningar och betalningar för att ge dig möjlighet att få tillgång till Nigabs produkter och tjänster. Typ av uppgifter: Namn, e-post, telefonnummer, orderuppgifter köpta produkter och tjänster, köphistorik samt betalningsinformation.

Laglig Grund För Behandling

Fullgörande av Nigabs åtaganden mot dig enligt Användaravtalet.

3.
Syfte & Typ Av Uppgifter

Behandling av dina personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden. Typ av uppgifter: Kontaktuppgifter, t.ex. e-post, korrespondens, kontouppgifter, personnummer.

Laglig Grund För Behandling

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kund-serviceärenden. Vidare föreligger en avtalsenlig förpliktelse för oss att ge dig kundservice enligt Användaravtalet.

4.
Syfte & Typ Av Uppgifter

Nigabs skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, momslagen, och lag om penningtvätt). Typ av uppgifter: Namn, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord, profil-inställningar, köphistorik och betalningsinformation och korrespondens.

Laglig Grund För Behandling

Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan Solidtangos rättsliga skyldighet inte fullgöras.

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänk dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Hur använder vi cookies?
På våra webbsidor används cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.